Lyceum Oudehoven Gorinchem

Oplevering in 2013 te Gorinchem

Het bestaande Lyceum is deels gerenoveerd en uitgebreid met onderwijsruimten waaronder een auditorium en Betavoorzieningen. Daarnaast is in het hart van de school de nieuwe aula gemaakt waarbij er door het creëren van een atriumhoge ruimte, 'lucht en licht' in de bestaande school wordt gebracht. Het ontwerp is van Bronsvoort Blaak Architecten uit Amerongen.

Bijzonder aan dit project is dat gedurende de uitbreiding en renovatie de school 'in bedrijf is gebleven'. De uitvoering is direct na afloop van de centrale examens gestart en vond voor een groot deel al in de zomervakantie plaats. De school bleef voor en na de vakantie overigens in gebruik tijdens de bouwwerkzaamheden. Dit vraagt van het personeel, de leerlingen en de uitvoerende partijen de nodige afstemming. De eindoplevering stond gepland voor april 2014 maar ............ is door een versnelling in onze planning al op 11 december 2013 gehouden.

 
 
 

Status: Opgeleverd              Architect: Bronsvoort Blaak Architecten

https://www.facebook.com/UitbreidingLyceumOudehoven