Bredeschool De Vogeltuin Heteren

Oplevering in 2010 te Heteren

Door renovatie van het voormalige Heterense gemeentehuis en nieuwbouw van twee vleugels aan de voorzijde is de brede school 'De Vogeltuin' gerealiseerd. Een multifunctioneel gebouw met een grote maatschappelijke functie voor de Heterense dorpsgemeenschap.

In de bredeschool is naast de basisscholen De Haafakkers en de Julianaschool ook SKAR (kinderdagopvang en BSO) en de openbare bibliotheek gehuisvest. Daarnaast zijn er gymzalen, vergaderruimtes en mooie speelplaatsen.

Bredeschool 'De Vogeltuin' is gebouwd volgens het 'frisse scholen concept'. 

 

Status: Opgeleverd              Architect: Van Aken Architecten