Stijlvol Bouwkundig

Sinds de mensheid haar nomadenbestaan heeft ingewisseld voor permanente onderkomens is de bouwwereld in beweging en sinds 1881 neem Kuijpers Bouw Heteren actief deel aan deze beweging. Vandaag de dag zijn wij naast het daadwerkelijke bouwproces ook zeer betrokken bij de hedendaagse vraagstukken omtrent duurzaamheid, veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, kwaliteit, haalbaarheid en kostenbeheersing. 'Stijlvol Bouwkundig' is het watermerk van onze bedrijfsorganisatie. Alle facetten van onze onderneming volgen het sjabloon van deze eigen identiteit.

 

Visie

De omgeving van bedrijven en de marktomstandigheden wijzigen voortdurend. Voor een gezond bedrijf met een goed rendement is het maken van de juiste strategische keuzes van levensbelang voor de continuïteit. Opdrachtgevers verdienen kwaliteit en daarom richten wij ons op de maximale combinatie van kwaliteit/meerwaarde en prijs.

 

Teamgedachte met commitment

In de bouwwereld zijn partijen als opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs en bouwers hiërarchisch sterk gescheiden. In deze coalities moeten de gezamenlijke belangen worden gesteld boven de individuele belangen. Kuijpers Bouw Heteren neemt de verantwoordeleijke coördinatie van de complete bouwketen graag op zich.

 

Duurzaam Bouwen

Duurzaam bouwen is kiezen voor de oplossing die het minst milieubelastend is. Dit is het beste voor het welzijn van mensen en daarbij ook kostenefficiënt. Voor ons milieumanagementsysteem zijn wij ISO14001 gecertificeerd.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wij kiezen voor een actieve rol in de samenleving en een eigentijdse, duurzame bedrijfsorganisatie en – ontwikkeling. Voorbeelden zijn ons actief scholingsbeleid met aandacht voor de jongeren, ‘social return’ aan gemeenten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, actieve deelname in diverse besturen en brancheverenigingen en natuurlijk een veilige en gezonde werkomgeving op onze bouwplaatsen.

 

Bewust Lean Stijlvol Bouwkundig

Kritisch kijken naar de eigen organisatie en processen is basis. Niet bang zijn voor vernieuwing en continue zoeken naar verbetering. Aan de hand van de leanmethodieken proberen wij de maximaal toegevoegde waarde te bereiken in onze bouwprocessen maar ook in de interne bedrijfsprocessen.

 

En dat alles niet vrijblijvend maar voorzien van ons verantwoordelijke watermerk 'Stijlvol Bouwkundig'.