Eerlijke kans voor iedereen

Geplaatst op 11 februari 2014

"Het MKB is één van de belangrijkste werkgevers voor de lokale en regionale economie en heeft een sterke binding met de lokale gemeenschap. Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave. Dit is een prachtige stimulans voor de werkgelegenheid van het lokale MKB. Helaas komt het nog steeds voor dat gemeenten bij aanbestedingen onredelijk zware, ingewikkelde referentie- en aanvullende eisen stellen. 

Het lokale MKB wordt daarmee al snel uitgesloten van deelname. Wij zijn ons ervan bewust dat lokaal MKB geen te sterke voorkeurspositie kan krijgen, maar nu lijkt juist het omgekeerde het geval te zijn. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) mag niet misbruikt worden om te filteren op vaak irrelevante onderdelen. Daarom pleiten wij voor reeële aanbestedingsselecties, gebaseerd op een goede prijs-kwaliteit-verhouding met een eerlijke kans voor alle passende partijen en zonder uitsluting van lokale en regionale MKB-bedrijven."

Bijdrage van Jan Kuijpers aan de "Gemeenteraadsverkiezing special Regio Oost, 4 redenen om te investeren in de bouwsector". Een publicatie van Bouwend Nederland. Klik hier voor de gehele publicatie.

Op woendag 26 februari komt VVD Overbetuwe op werkbezoek bij Kuijpers Bouw Heteren Politiek ontmoet de bouw

Tags