De tandwielen van de projectorganisatie

Geplaatst op 02 juli 2015

Als kleine jongen keek ik al gebiologeerd naar de tandwielen in machines of motoren in de timmerwerkplaats van mijn vader. Het ene tandwiel beweegt het andere en kan de snelheid of richting veranderen. Ook overbrengen van het koppel (kracht x arm) werd mij zo op een praktische wijze duidelijk. Hieraan dacht ik terug toen ik in het magazine van het evenement Betuwe Onderneemt Beter (BOB) van begin juni 2015 een fraaie animatie zag waarin de tandwielen mooi met elkaar draaien en bediend worden door verschillende handen. Metaforisch een treffend vergelijk met een bouworganisatie.

In de bouworganisatie draaien de tandwielen, lees partijen, in verschillende rollen met elkaar, in een cadans……… zo zou het moeten! Maar…..helaas is dit vaak niet de praktijk van alle dag. Sommige rollen draaien lukraak de kant op die vanuit het individuele belang het beste past en soms worden de tandwielen zelfs helemaal stilgezet met alle gevolgen van dien. Ze  draaien niet 100% soepel in een collectieve flow gericht op het projectresultaat dat past bij de verwachtingen en wensen van onze klant. Wantrouwen, onzekerheid, nonchalance, manifestatie van eigen belang en gebrek aan kennis kunnen oorzaken zijn, dat is niet altijd duidelijk. Een goede reden dus om bij aanvang van de projectorganisatie het individuele aandeel in de samenwerking goed met elkaar te bespreken en af te stemmen op de wederzijdse verwachtingen en het projectresultaat.

Dat dient steeds, per projectorganisatie en situationeel te gebeuren! Want ondanks de grote roep tot verdergaande ketenintegratie worden veel projectorganisaties telkens opnieuw, uniek ingericht. Het instappunt van partijen binnen een projectorganisatie verschilt ook. Soms zijn partijen van meet af aan bij het ontwerp-/ontwikkelproces betrokken en soms alleen bij (delen van) de bouwrealisatie. Mijn ervaring is dat het in de tegenwoordige tijd van veranderende omstandigheden en flexibele werkstructuren, met inschakeling van steeds meer gespecialiseerde externe adviseurs en partijen, belangrijk is om, alvorens de machine in werking te zetten, eerst uit te zoeken waar en hoe de eerste tandwielen worden c.q. zijn geplaatst en goed te kijken naar oorzaak en gevolg in het verdere geheel. Aandacht voor een soepele samenwerking en een goed risicomanagement. Wat ‘beweegt’ partijen en wat gaat er gebeuren en hoe kan een ieder bijdragen aan een soepel, gelijkgestemd rollenpatroon?

In deze metaforische animatie is heel duidelijk te zien dat je niet alles zelf in de hand hebt. Er zijn altijd onbekende factoren zoals weersomstandigheden, economische ontwikkelingen, calamiteiten e.d. die grind in de machine kunnen strooien en de soepele draai verstoren. Hoe meer bekendheid met elkaar en hoe meer factoren met elkaar zijn afgestemd, hoe meer risico’s worden weggenomen en hoe beter en succesvoller de totale machine draait.

Gelukkig werken we op de bouw niet met machines alleen maar met echte mensen van vlees en bloed. Vakmensen die uit liefde voor hun vak proberen te maken wat met digitale teken- en rekenprogramma’s is bedacht. In de praktijk betekent dat, ondanks alles, nogal eens een appèl op improvisatie, creativiteit en natuurlijk het ambachtelijk vakmanschap! Ik begon met machines en eindig met mensen. In deze tijd kunnen we gelukkig nog steeds niet zonder elkaar, dus laten we bij elk start-/instapmoment zorgvuldig met elkaars kwaliteiten en inbreng omgaan en zorgen dat we elkaar versterken: kracht x arm!

Tags