Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen met opdrachtgevers zijn van toepassing de Algemene voorwaarden voor aannemingen van werk 2013 (AVA 2013) in de versie aanneming van werk en/of regie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Op al onze afnemingen, aanvaardingen, mededelingen, bestellingen, overeenkomst met onderaannemers en/of leveranciers zijn van toepassing de Algemene voorwaarden voor onderaanneming en leveranties van Kuijpers Bouw Heteren B.V. 

Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen met opdrachtgevers zijn van toepassing de voorwaarden zoals door Kuijpers Bouw Heteren B.V. zijn en /of worden overeengekomen met de door haar ingeschakelde partijen (architecten, constructeurs, adviseurs), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden ten aanzien van al onze afnemingen, aanvaardingen, mededelingen, bestellingen, overeenkomsten van/met architecten, constructeurs, adviseurs, leveranciers enz. wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.